Aktiva > Missie en Visie

MISSIE

Met turnkring "AKTIVA" willen wij kleuters, jongeren en volwassenen actief en op een kwaliteitsvolle manier, laten kennis maken met de turnsport.

Wij streven hiervoor naar een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdgymnastiek.

Wij trachten dit te doen in een ontspannen en sportieve sfeer, daarom hechten wij veel belang aan waarden als: verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, samenwerking, vertrouwen en vriendschap.

Onze club maakt geen onderscheid naar ras, stand, godsdienstige overtuiging, geslacht of anders-zijn.

Kortom wij willen een club waar de jeugd centraal staat, een club waar iedereen met veel plezier en respect voor elkaar zijn hobby kan beoefenen.

Buiten het recreatie turnen voor kleuters tot volwassenen bieden wij voor jongeren die iets meer willen twee wedstrijddisciplines aan, nl. Tumbling en Trampoline.

In beide disciplines streven wij naar de voor de gymnast hoogst haalbare resultaten.

Dit doen wij door op een gestructureerde manier onze groepen en lessen te organiseren. Binnen elke groep willen wij iedereen op een pedagogische en veilige manier scholen in deze turntechnieken.

 

VISIE

Wij willen onze missie tot uitvoer brengen door haar visie,

via ons uitgebreid sportaanbod.

o   Groepen kleuters in Zandvliet en Berendrecht vanaf 3.5 jaar

o   Recreatieve basis gym in Zandvliet en/of te Berendrecht vanaf 6 jaar.

o   Tumbling; beginners- en wedstrijdgroep, met mogelijkheid tot wedstrijden in A, B, C en I niveau.

o   Dubbel mini: beginners- en wedstrijdgroep, met mogelijkheid tot wedstrijden in A, B, C en I niveau

o   Trampoline: beginners- en wedstrijdgroep, met mogelijkheid tot wedstrijden in B en C niveau

o   Conditiegym dames te Zandvliet en/of te Berendrecht

Via onze vele jaarlijkse nevenactiviteiten

o   Week van de sport, Open doe-mee-dagen, roefeldag, schoolsportdagen.

o   Springfestival

o   Vlaaienslag

o   Clubkampioenschappen

o   Jongere dag en kleuterfeest

o   AKTIVA Cup

o   AKTIVA turnfeest

 

Dit alles is mogelijk door de nauwe samenwerking met:

o   GymnastiekFederatie Vlaanderen

o   Sportraad District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

o   Stedelijke sportraad

o   Met de plaatselijke schoolgemeenschappen

 

Visie en missie kunnen enkel aangepast worden na voorlegging op de Raad van Bestuur van Turnkring AKTIVA VZW.