Aktiva > Lidgeld

BIJDRAGEN

WANNEER BETALEN

NIEUWE LEDEN

Ieder nieuw lid mag, zonder betaling, twee opeenvolgende lessen aan de turnstonden deelnemen. De datum van de eerste deelgenomen les bepaalt het bedrag van het te betalen lidgeld.

Deze bijdrage moet voor de aanvang van de derde les betaald worden.

 

BESTAANDE LEDEN

Uw aansluiting moet vernieuwd worden vanaf de 1ste deelname.
Er kan ingeschreven worden vanaf 01/08

 MEDEWERKERS - ERELEDEN:

Deze worden als niet actief lid ingeschreven maar krijgen wel een GymFed lidkaart.

Deze geeft verminderingen op alle door de GymFed ingerichte wedstrijden en AKTIVA activiteiten.
Door deze inschrijving zijn medewerkers steeds verzekerd bij uitvoeren van werkzaamheden.
Inschrijven vanaf 01/08.

 

WAT KOST MIJN AANSLUITING?

In ons lidgeld zit alles inbegrepen;

  • Aansluiting AKTIVA,
  • Aansluiting Gymnastiek federatie en verzekering
  • Lesgeld

De betaalde bijdrage is steeds voor een gans turnjaar (= schooljaar)

Via deze website onder "inschrijvingen" kun je uw bijdrage online laten berekenen.

Voor Recreatiegroepen

Bij inschrijving tussen 01/09 en 31/12

1 u recreatieturnen (per week)65 €
2u recreatieturnen (per week)110€
Erelid20€

Bij latere inschrijvingen

Inschrijven tussen 01/01 en 31/0350€
Inschrijven tussen 01/04 en 31/0535€

Voor wedstrijdploegen

Tumbling en Trampoline

Kunnen enkel inschrijven via inschrijvingsblad op deze website.

Kortingen:

Vanaf 3 personen (geen ereleden)-5€ per persoon

Extra bijdrage

Verhoogde waarborg-5€
 

HOE BETALEN ?

-          Om betwistingen, over al of niet betaald hebben, te vermijden kan er enkel nog betaald worden via overschrijving. rekening nr. BE18 4119 0049 6165  Bic: KREDBEBB

-          Het inschrijvingsformulier moet steeds, samen met de betaling afgegeven worden. De hierop vermelde gegevens zijn noodzakelijk voor de verzekering en worden niet aan derden vrij gegeven.

-          Voor gezinnen met financiële problemen maken wij een afbetalingsplan op.
Neem hiervoor steeds contact op met Jan of Denise. Tel 03/568.68.98

-          Meerdere ziekenfondsen betalen eveneens een deel van uw lidgeld terug, neem wel eerst contact op met uw ziekenfonds.