Aktiva > Geschiedenis

Turnkring Aktiva werd gesticht in het jaar 1974 door Lutgard Bredael, die ook de eerste voorzitster van de vereniging was. De eerste lessen werden gegeven in de turnzaal van de SM12 te Berendrecht door Walter Van Linden. De aanwezigen op de stichtingsvergadering waren: Mevr. Bredael Lutgard, Dhr. Legrelle, Carpentier en Van Linden, die ook het eerste bestuur vormden.

Wegens het grote succes werden er vlug meerdere afdelingen opgericht zodat er na enkele weken reeds gewerkt werd in 5 groepen. Kort hierop werd door Walter de afdeling Zandvliet opgericht. Er werd getraind in de turnzaal van de vrije lagere school.

De eerste jaren werd er uitsluitend recreatief gewerkt, zonder aansluiting aan een verbond. Na overleg werd er besloten om aan te sluiten bij de GymFed. Kort daarna volgden de eerste wedstrijden eerst in toestelturnen, later in de disciplines lange mat en minitrampoline.

Ondertussen werd de leiding uitgebreid met een nieuwe hulptrainer nl.: Jan Beckers, die later de afdeling van Berendrecht volledig onder zijn leiding zou krijgen en het voorzitterschap overnam in het jaar 1990 van Dhr. Famaey Fonny.

Jan Beckers is nog steeds voorzitter en onze vereniging telt nu meer dan 300 leden. Er zijn al verscheidene Vlaamse en Belgische kampioenen gevormd en ook op internationaal vlak werden er al mooie prestaties geleverd.