Aktiva > 1984-1985

In het bestuur neemt Fonny Famaey ontslag als voorzitter. Zijn taak wordt overgenomen door Jan Beckers.

Buiten onze vaste activiteiten mochten onze wedstrijdgymnasten medewerken aan de organisatie van de Cuperus Cup. Een internationale wedstrijd toestelturnen.

Op 27/12/1984 verhuisden wij met ons kerstfeestje naar het Ganzenhof. De zaal van de Koerel werd te klein. Zelfs de Koerel was maar juist groot genoeg om al onze jongeren te huisvesten.

Onze keurploeg mocht nog twee optredens verzorgen, één op 23/03/1985 in de internationale school te Ekeren en één op 25/05/1985 in de Bosschool.

Op wedstrijdgebied (zie uitslagen) namen wij deel aan de Provinciale kampioenschappen te Schelle.
En op 13/04/1985 hadden onze clubkampioenschappen plaats.

Ons turnfeest had plaats op de speelplaats van de vrije school te Berendrecht. Met als hoogtepunt ons clownennummer dat reeds op de optredens getoond werd.