Aktiva > 1974-1978

In september 1974 startte te Berendrecht een socialistisch turnkring " De Polderberen"
Zonder politieke rode overtuiging kon men hier echter niet  terecht. Ludgard Bredael (Smeekens) kon dit niet aanzien en nam contact op met Walter Van Linden, toen turnleraar in de lagere vrije scholen (Berendrecht - Zandvliet en Bosschool). Samen met Guido Carpentier, schoolhoofd van Berendrecht en Zandvliet en Jan Wouters een leerkracht te Berendrecht vormden zij het eerste bestuur van AKTIVA.
Ludgard zorgde er voor dat wij konden gebruik maken van de turnzaal SM12 te Berendrecht op woensdagmiddag. Ook dit liep niet zonder de nodige politieke strubbelingen.
Aktiva werd boven de doopvont gehouden en reeds snel stroomden de gymnasten toe. Door het groot aantal inschrijvingen is men snel overgegaan tot het oprichten van de afdeling Zandvliet.
Dit in de turnzaal van de lagere school, of voor zij die het nog weten, het zaaltje van het kinderhome.

In 1975 werd het bestuur uitgebreid met enkele ouders van gymnasten. Fonny Fammay, Maria Koopman en Danny Schapendonck voelden zich geroepen om de groep verder uit te bouwen.

Gans de periode van 1974 tot 1977 leidde Walter al de afdelingen.

In 1977 komt Jan Beckers te Berendrecht wonen. Hij verlaat zijn vorige club "Gymfocus Brasschaat" en zal vanaf september zich mee inzetten als hulpleiding te Berendrecht, de keurploeg en als bestruurslid.
Onze club telt nu 165 leden met een afdeling Berendrecht, Zandvliet en keurgymnasten

Spijtig genoeg hebben wij uit deze periode geen beeldmateriaal.